Her er Mads

mads

Hej, jeg hedder Mads. Jeg er Paramediciner/Stressrådgiver og indehaver af MoveToLearn. Jeg har en mission - "Sammen skal vi redde hjernen" Kig på siden og få inspiration.

Det er mig, du møder hos MoveToLearn (MTL)

Se dette eksempel på en kunde case med førstehjælpskursus hos Elektro Gruppen i Brønderslev

Men hvad gør man så når ambulancen er kørt? - Kan i håndtere akut psykisk krise i virksomheden? - Er din virksomhed opkvalificeret til at håndtere førstehjælp indtil ambulancen ankommer? - Kan i snakke om stress i virksomheden? Mads fra MoveToLearn kan rådgive, dette gøres med professionel erfaring i førstehjælp, psykisk krisehåndtering og stresshåndtering.

Jeg er uddannet Paramediciner, har 16 års erfaring med at lære mennesker førstehjælp på mange forskellige niveauer, uddannet stressrådgiver og uddannet i at give psykologisk rådgivning til akut kriseramte personer. Alle de elementer jeg benytter i min rådgivning og undervisningssituationer er alle nogle som jeg selv praktiserer og benytter.

Så Jeg er højt kvalificeret til at lære alle aldre om førstehjælp, både hos virksomheder og i institutioner.

Målet hos MoveToLearn er, at lære medarbejderne i virksomheder og institutioner at håndtere svære situationer og gøre det til en kultur på arbejdspladsen at rumme og forebygge svære ting som ulykker, sygdom, psykisk krisebelastning og stresshåndtering.

MoveToLearn lærer jer simple metoder, så I er forberedte på det utænkelige.

Læs mere om Mig og hele idéen bag MoveToLearn længere nede her på siden.

Akkreditering af din praksis - Førstehjælp og akkreditering følges af - MoveToLearn er eksperter i rådgivning og kursus

Akkreditering af din praksis

Lægepraksis – Tandlægepraksis – Fysioterapeuter m.m

Førstehjælp er en vigtig del af den tilbagevendende Akkreditering i jeres praksis.

For MoveToLearn er det er fornøjelse, hver gang en af ovenstående praksisser henvender sig, for vejledning til at kunne opfylde kravene til Akkreditering.

Mads fra MoveToLearn sammensætter et førstehjælpskursus forløb som passer perfekt til jeres ønske og behov. Alle deltagere modtager naturligvis et godkendt førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som er det bevis der benyttes som dokumentation ved Akkreditering, men vigtigst af alt i er alle klar hvis noget akut skulle opstå i jeres praksis.

I løbet af kurset gennemgås de procedurer, som er nødvendige, for at en kritisk hændelse i jeres praksis kan få så optimalt et forløb som muligt. Alle elementer inddrages, der ses på optimale løsninger og arbejdsrutiner i forbindelse med en kritisk situation.

Erfaringen viser at træning i færdighederne helt klart optimerer sikkerheden i jeres praksis.

Se udtalelser under fanen “kunderne siger”

Stress rådgivning af virksomheder

Tryghed på arbejdspladsen

MoveToLearn hjælper med at lære alle førstehjælp, så der opstår en sikker og tryg kultur på arbejdspladserne og i institutionerne, hvor alle kan hjælpe hinanden med livreddende førstehjælp, såsom hjertemassage, genoplivning ved hjertestop med hjertestarter osv. Ingen ved hvornår der kan ske en ulykke hos jer. Med et kursus forløb med MoveToLearn er i helt forberedte.

Men når man først har lært førstehjælp, så er det ikke kun arbejdspladsen, der bliver mere sikker og tryg. Man tager det også med hjem, og kan bruge det til at redde menneskeliv ligegyldigt hvor man befinder sig. Måske får du lyst til at være hjerteløber?

Der undervises også i førstehjælp til baby og førstehjælp til børn.

MoveToLearn tilbyder også undervisning i førstehjælp i børnehøjde ved at lave førstehjælpskurser for og med børn. Børn skal også kunne give førstehjælp, og Mads har altid god kontakt til børnene, som altid spørger nysgerrigt ind til alt førstehjælpsudstyret og hele processen i at lave førstehjælp og drage omsorg for hinanden. Adskillige institutioner har haft besøg af MoveToLearn. Der bliver skabt en kultur i huset. De største børn bliver førstehjælpere med eget plasterskab.

Førstehjælp til alle aldre

Det er vigtigt med førstehjælp. Derfor underviser MoveToLearn forsamlinger i alle aldre. 

Mange børnehaver har allerede deltaget i kurserne hos MoveToLearn. Det er både pædagoger, forældre og børn der er blevet undervist på forskellige tidspunkter. Mange folkeskoler henvender sig også mere og mere, og nu begynder erhvervsuddannelserne også at komme ind hos MoveToLearn. De ønsker alle inspiration, viden og færdigheder. 

Heldigvis ser mange vigtigheden I at holde deres viden omkring livreddende førstehjælp ved lige igennem hele livet. Så det er bare med at komme i gang. Børn lærer suverænt hurtigt. Det skal bare serveres på en spændende måde! 

Det er i sidste ende den første hjælp, der kan være den afgørende for udfaldet. Og hvis man lærer børn og unge dét i en tidlig alder, så har det vist sig at give dem en større tryghed og selvsikkerhed i de svære situationer. De får faglige værktøjer, mod og tager derfor også ansvar i situationen.

Du er den første som kommer forbi en færdselsulykke - Hvad gør du?
Førstehjælp på skoleskemaet er et super tilbud til din skole. Hvis i vil positivt udfordres på jeres viden og kompetencer så i fremtidssikre jeres undervisning til eleverne

Førstehjælp på skoleskemaet

Målet hos MoveToLearn er ret simpel: vi vil være med til at få sat førstehjælp på skoleskemaet.

Jeg har en passion og et brændende ønske om at hjælpe skolerne med at få sat førstehjælp på skoleskemaet. Undervisningsministeriet har siden 2016 udstukket retningslinjer til skolerne om at undervise i førstehjælp. Niveauerne er sat. Planen er klar. (se link under denne tekst)

MoveToLearn guider og rådgiver lærer og pædagoger med professionel og passioneret viden på området. 

Jeg har allerede hjulpet nogle skoler og kommuner med at indføre en førstehjælpskultur, ved at sætte førstehjælp på deres skoleskema. Dermed bliver det til en kultur hvor unge hjælper unge og hvor dét, at hjælpe andre mennesker i nød med plaster, omsorg og med stolthed, bliver en integreret del af kulturen på skolen. 

MoveToLearn hjælper både med rådgivning og førstehjælpsundervisning af skolebørn og lærer/pædagoger. De bliver et team med fokus på førstehjælp på skoleskemaet.

Klik på nedenstående link hvor kravene og beskrivelserne til førstehjælpsuddannelsen i folkeskolen er beskrevet.

https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/ulykkeshandtering

Sådan skaber vi Livgivende kultur sammen

Med livgivende kultur mener vi, dét, at kunne hjælpe andre mennesker i alle situationer, hvor de behøver støtte og akut hjælp med: 

 • Mentalt støtte.
 • psykisk støtte. 
 • Førstehjælp.
 • Stress håndtering i rette tid.


MoveToLearn hjælper virksomheder med en sund livgivende kultur, hvor overskriften er:

Det starter med den første samtale - Kontakt Mads fra MoveToLearn og hør lidt mere om de forskellige muligheder der er for rådgivning hos jer

”Mental – psykisk – førstehjælp”

Og det kan bruges som en cyklus og tages med hjem så alle, der lærer disse vigtige redskaber, kan føle sig trygge på arbejdspladsen og derhjemme. 

Men hvad er det MoveToLearn hjælper med? 

Hvad er det for behov der er ude hos virksomhederne og i institutionerne?

 Det kan du læse mere om her, hvor du får nogle få eksempler på hvad nogle af kunderne vælger hos MoveToLearn. 

Kunderne valgte:

 • En gennemgang af en hjertestarter på ca. 2 timer.
 • Et basalt førstehjælpskursus med hjertestarter, måske en repetition af den førstehjælp de  tidligere har lært af MoveToLearn.
 • Et specielt tilpasset førstehjælpskursus og rådgivning i, hvad man skal gøre når ambulancen er kørt og hvordan man yder akut psykisk krisehjælp selv? Denne virksomhed ville gerne lære hvordan det skulle organiseres. Så det lærte de af MoveToLearn.
 • At lære hvordan man opbygger en førstehjælpskultur på skoler ved at sætte den på skoleskemaet. Disse skoler ville gerne have en førstehjælpskultur, hvor unge hjælper unge og hvor dét at hjælpe andre mennesker i nød med plaster, omsorg og stolthed bliver en integreret del af kulturen på deres skole. MoveToLearn hjalp her både med rådgivning og førstehjælpsundervisning af børn og lærer, samt hele pædagogstaben. Skolen ville efterfølgende gerne have en plan hvormed de vil kunne leve op til de gældende regler om undervisning i førstehjælp i folkeskolen, svarende til undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 2016. Følg nedenstående link.
 • https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/ulykkeshandtering
 • At få rådgivning i at undgå stress på arbejdet. En virksomhed var havnet i en fase hvor der var meget stress-relateret sygdom blandt personalet. MoveToLearn rådgav og coachede enkelte personer. Men MoveToLearn gik også ind og rådgav virksomheden omkring hvordan den med enkelte ændringer i visse arbejdsrutiner kunne opnå et sundere arbejdsmiljø uden stress. Der blev nedsat et team af medarbejdere og ledere som skulle håndtere denne ændring. MoveToLearn lærte dem 
  • Mekanismerne bag stress.
  • Gav dem tips til hvordan man undgår stress i sit liv.
  • Oplyste dem om hvilke symptomer, der er tegn på alvorlig stress. 
  • Opbyggede en vidensbank med værktøjer, til at man på arbejdepladsen selv opstarter den første og vigtige del af arbejdet med at bekæmpe stress.

Alt sammen vigtig viden for at undgå stress på arbejdspladsen.

 • At lære hvordan man opbygger en førstehjælpskultur i en børnehave. Denne børnehave ville gerne skabe en kultur hvor børn hjælper børn. Institutionen indførte i samarbejde med MoveToLearn et førstehjælpsskab til plaster, ophængt i børnehøjde. Børnene skulle hjælpe hinanden med omsorg, empati og plaster i lange baner. MoveToLearn hjalp børnehaven med at skabe en kultur, hvor børnene nu finder det naturligt at undersøge, afprøve og udfører handlinger, som hjælper andre. Samtidig forebygges ulykker i børnehøjde. Børnene får en sund viden, som de naturligt kan tage med videre på deres vej gennem skolelivet.

Stress coach/ Stress rådgiver i Viborg

Stress er et begreb vi benytter i mange sammenhænge. Måske benytter vi det ofte i forkerte situationer og derfor kan den egentlige mening med ordet være lidt forvasket og misbrugt. 

I virkeligheden er der tale om langvarige belastnings symptomer. Det er nemlig først når stress bliver en langvarig belastning af hjernen, at den egentlig bliver farlig. 

Akut stress er nødvendig og i enkelte tilfælde livreddende. I den efterfølgende tekst beskrives tilstanden som stress, med henvisning til langvarig belastnings symptomer.

Måske er du selv ramt af stress? Måske kender du én som har stress?

Stress er en meget alvorlig tilstand med mange alvorlige konsekvenser for den stressramte person. Hvis du ønsker hjælp til din stress belastning, kan vi sammen finde en løsning. Du bliver guidet hele vejen af mig, Mads Hansen, som din stress rådgiver.

Måske er der stress ophobning i din virksomhed eller organisation?

Sammen kan vi skabe en større forståelse for og indsigt i stress. Det er nødvendigt for at I kan lave de korrekte handlinger i jeres organisation. Virksomheder eller organisationer får nye ideer efter et forløb med MoveToLearn og genskaber funktionsdygtighed gennem samarbejde, erkendelse og teamwork.

Garanti er et stort ord, men det er HELT SIKKERT, at et forløb hos mig som din stress rådgiver vil hjælpe dig til at finde dine kræfter, din energi samt kontrol over dine tanker. De er alle nødvendige for at du igen bliver stressfri. 

Husk at et stress frit liv koster det samme arbejde og energi som at træne til et maraton. Der skal arbejdes på opgaven hele tiden.

Det er en proces som ikke bør stoppes igen. Når du først har fundet ud af, hvad der virker for dig, skal du fortsætte med at arbejde på det og holde fokus. 

Lad os sammen genfinde den bedste version af dig, dine medarbejdere og din arbejdsplads.