Gå til hovedindhold

mads

Livgivende kultur

Sammen skal vi
redde hjernen

Sådan skaber vi Livgivende kultur sammen

Med livgivende kultur mener vi, dét, at kunne hjælpe andre mennesker i alle situationer, hvor de behøver støtte og akut hjælp med: 

  • Mentalt støtte.
  • psykisk støtte. 
  • Førstehjælp.
  • Stress håndtering i rette tid.

førstehjælp

Førstehjælp

MoveToLearn kan tilbyde kursuser i alle former for førstehjælp.

kriserådgivning

Psykisk krisehåndtering

Jeg tilbyder at sammensætte et forløb som passer til den enkelte virksomhed.

stresshåndtering

Stress Rådgivning

Som stress rådgiver/coach kan jeg hjælpe dig ud af den stress du er ramt af lige nu.

Men hvad gør man så når ambulancen er kørt? - Kan i håndtere akut psykisk krise i virksomheden? - Er din virksomhed opkvalificeret til at håndtere førstehjælp indtil ambulancen ankommer? - Kan i snakke om stress i virksomheden?

Mads fra MoveToLearn kan rådgive, dette gøres med professionel erfaring i førstehjælp, psykisk krisehåndtering og stresshåndtering.

MoveToLearn  - Livgivende kultur

Jeg er uddannet Paramediciner, har 16 års erfaring med at lære mennesker førstehjælp på mange forskellige niveauer, uddannet stressrådgiver og uddannet i at give psykologisk rådgivning til akut kriseramte personer. Alle de elementer jeg benytter i min rådgivning og undervisningssituationer er alle nogle som jeg selv praktiserer og benytter.

Så Jeg er højt kvalificeret til at lære alle aldre om førstehjælp, både hos virksomheder og i institutioner.

Målet hos MoveToLearn er, at lære medarbejderne i virksomheder og institutioner at håndtere svære situationer og gøre det til en kultur på arbejdspladsen at rumme og forebygge svære ting som ulykker, sygdom, psykisk krisebelastning og stresshåndtering.

MoveToLearn lærer jer simple metoder, så I er forberedte på det utænkelige.

”Mental – psykisk – førstehjælp”

Og det kan bruges som en cyklus og tages med hjem så alle, der lærer disse vigtige redskaber, kan føle sig trygge på arbejdspladsen og derhjemme. 

Men hvad er det MoveToLearn hjælper med? 

Hvad er det for behov der er ude hos virksomhederne og i institutionerne?

Det kan du læse mere om her, hvor du får nogle få eksempler på hvad nogle af kunderne vælger hos MoveToLearn. 

  • En gennemgang af en hjertestarter på ca. 2 timer.
  • Et basalt førstehjælpskursus med hjertestarter, måske en repetition af den førstehjælp de  tidligere har lært af MoveToLearn.
  • Et specielt tilpasset førstehjælpskursus og rådgivning i, hvad man skal gøre når ambulancen er kørt og hvordan man yder akut psykisk krisehjælp selv? Denne virksomhed ville gerne lære hvordan det skulle organiseres. Så det lærte de af MoveToLearn.

Læs om flere løsninger her

 

Stress coach/ Stress rådgiver i Viborg

Stress er et begreb vi benytter i mange sammenhænge. Måske benytter vi det ofte i forkerte situationer og derfor kan den egentlige mening med ordet være lidt forvasket og misbrugt. 

I virkeligheden er der tale om langvarige belastnings symptomer. Det er nemlig først når stress bliver en langvarig belastning af hjernen, at den egentlig bliver farlig. 

Akut stress er nødvendig og i enkelte tilfælde livreddende. I den efterfølgende tekst beskrives tilstanden som stress, med henvisning til langvarig belastnings symptomer.

Måske er du selv ramt af stress? Måske kender du én som har stress?

Stress er en meget alvorlig tilstand med mange alvorlige konsekvenser for den stressramte person. Hvis du ønsker hjælp til din stress belastning, kan vi sammen finde en løsning. Du bliver guidet hele vejen af mig, Mads Hansen, som din stress rådgiver.

Måske er der stress ophobning i din virksomhed eller organisation?

Sammen kan vi skabe en større forståelse for og indsigt i stress. Det er nødvendigt for at I kan lave de korrekte handlinger i jeres organisation. Virksomheder eller organisationer får nye ideer efter et forløb med MoveToLearn og genskaber funktionsdygtighed gennem samarbejde, erkendelse og teamwork.

Garanti er et stort ord, men det er HELT SIKKERT, at et forløb hos mig som din stress rådgiver vil hjælpe dig til at finde dine kræfter, din energi samt kontrol over dine tanker. De er alle nødvendige for at du igen bliver stressfri. 

Husk at et stress frit liv koster det samme arbejde og energi som at træne til et maraton. Der skal arbejdes på opgaven hele tiden.

Det er en proces som ikke bør stoppes igen. Når du først har fundet ud af, hvad der virker for dig, skal du fortsætte med at arbejde på det og holde fokus. 

Lad os sammen genfinde den bedste version af dig, dine medarbejdere og din arbejdsplads.

Vi ligger løbende videoer, billeder og nyheder på vores Facebook side

Hold dig opdateret og få et indblik i vores hverdag, hvor vi løbende deler billeder, fra de forskellige projekter vi går og arbejder på.

13.01