Eksempler på kundeløsninger

Det kan du læse mere om her, hvor du får nogle få eksempler på hvad nogle af kunderne vælger hos MoveToLearn.

Kunderne valgte:

 • En gennemgang af en hjertestarter på ca. 2 timer.
 • Et basalt førstehjælpskursus med hjertestarter, måske en repetition af den førstehjælp de  tidligere har lært af MoveToLearn.
 • Et specielt tilpasset førstehjælpskursus og rådgivning i, hvad man skal gøre når ambulancen er kørt og hvordan man yder akut psykisk krisehjælp selv? Denne virksomhed ville gerne lære hvordan det skulle organiseres. Så det lærte de af MoveToLearn.
 • At lære hvordan man opbygger en førstehjælpskultur på skoler ved at sætte den på skoleskemaet. Disse skoler ville gerne have en førstehjælpskultur, hvor unge hjælper unge og hvor dét at hjælpe andre mennesker i nød med plaster, omsorg og stolthed bliver en integreret del af kulturen på deres skole. MoveToLearn hjalp her både med rådgivning og førstehjælpsundervisning af børn og lærer, samt hele pædagogstaben.
  Skolen ville efterfølgende gerne have en plan hvormed de vil kunne leve op til de gældende regler om undervisning i førstehjælp i folkeskolen, svarende til undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 2016. Følg nedenstående link.
 • https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/ulykkeshandtering
 • At få rådgivning i at undgå stress på arbejdet. En virksomhed var havnet i en fase hvor der var meget stress-relateret sygdom blandt personalet. MoveToLearn rådgav og coachede enkelte personer. Men MoveToLearn gik også ind og rådgav virksomheden omkring hvordan den med enkelte ændringer i visse arbejdsrutiner kunne opnå et sundere arbejdsmiljø uden stress. Der blev nedsat et team af medarbejdere og ledere som skulle håndtere denne ændring. MoveToLearn lærte dem 
  • Mekanismerne bag stress.
  • Gav dem tips til hvordan man undgår stress i sit liv.
  • Oplyste dem om hvilke symptomer, der er tegn på alvorlig stress. 
  • Opbyggede en vidensbank med værktøjer, til at man på arbejdepladsen selv opstarter den første og vigtige del af arbejdet med at bekæmpe stress.

Alt sammen vigtig viden for at undgå stress på arbejdspladsen.

 • At lære hvordan man opbygger en førstehjælpskultur i en børnehave. Denne børnehave ville gerne skabe en kultur hvor børn hjælper børn. Institutionen indførte i samarbejde med MoveToLearn et førstehjælpsskab til plaster, ophængt i børnehøjde.
  Børnene skulle hjælpe hinanden med omsorg, empati og plaster i lange baner. MoveToLearn hjalp børnehaven med at skabe en kultur, hvor børnene nu finder det naturligt at undersøge, afprøve og udfører handlinger, som hjælper andre. Samtidig forebygges ulykker i børnehøjde. Børnene får en sund viden, som de naturligt kan tage med videre på deres vej gennem skolelivet.