Akkreditering

Akkreditering af din praksis

Lægepraksis – Tandlægepraksis – Fysioterapeuter m.m

Førstehjælp er en vigtig del af den tilbagevendende Akkreditering i jeres praksis.

For MoveToLearn er det er fornøjelse, hver gang en af ovenstående praksisser henvender sig, for vejledning til at kunne opfylde kravene til Akkreditering.

Mads fra MoveToLearn sammensætter et førstehjælpskursus forløb som passer perfekt til jeres ønske og behov. Alle deltagere modtager naturligvis et godkendt førstehjælpsbevis fra Dansk førstehjælpsråd, som er det bevis der benyttes som dokumentation ved Akkreditering, men vigtigst af alt i er alle klar hvis noget akut skulle opstå i jeres praksis.

I løbet af kurset gennemgås de procedurer, som er nødvendige, for at en kritisk hændelse i jeres praksis kan få så optimalt et forløb som muligt. Alle elementer inddrages, der ses på optimale løsninger og arbejdsrutiner i forbindelse med en kritisk situation.

Erfaringen viser at træning i færdighederne helt klart optimerer sikkerheden i jeres praksis.