Førstehjælp

Kursus i førstehjælp for alle

Førstehjælpskurser fra MoveToLearn tilpasses alle målgrupper.

MoveToLearn kan tilbyde kursuser i alle former for førstehjælp. Efter endt kursus får alle deltagere et E- bevis udstedt i samarbejde med Dansk førstehjælps råd. 

MoveToLearn tilbyder førstehjælpskurser til både:

 • virksomheder
 • kommuner 
 • institutioner – Børnehaver – Skoler
 • Tandlægepraksis
 • Lægepraksis
 • Fysioterapipraksis

Førstehjælp hænger faktisk sammen med psykisk kriserådgivning.

Ved du hvorfor?

Det er fordi, der også er en situation EFTER man har ydet førstehjælpen. Hvad gør man for eksempel efter man har givet livreddende førstehjælp og ambulancen har taget personen med til sygehuset?

Så står man tilbage og skal håndtere de følelser, der kommer ovenpå et sådan chok og traume, som det kan være at opleve at en person fx. pludselig bliver livløs.

Jeg hjælper dig igennem alle faserne af sådanne situationer ved at uddanne dig og din arbejdsplads i, hvad I skal gøre i situationen og hvordan I skal hjælpe hinanden bagefter, HVIS den skulle opstå. 

I bliver et team med værktøjer til at hjælpe hinanden. 

Vi skaber en kultur… en livgivende kultur.

 

Førstehjælpskursus for praksis –  virksomheder – kommuner

Eksempler på førstehjælpskursus eller pakke til virksomheder eller kommuner kunne være at: 

 • Kunden blot ønsker en gennemgang af en hjertestarter på ca. 3 timer.
 • Kunden ønsker et basalt førstehjælpskursus med hjertestarter, måske en repetition af den førstehjælp man tidligere har lært. Et førstehjælpskursus med bevis fra Dansk førstehjælpsråd kræver 4 – 7 – 12 timers undervisning.
 • Kunden ønsker et specielt tilpasset førstehjælpskursus.
 • Kunden er en praksis som skal akkrediteres og i forbindelse med dette ønsker et tirettet førstehjælpskursus så de altid lever op til de gældende regler.
 • Kunden har et ønske om at vide hvad de skal gøre når ambulancen er kørt. De vil også gerne vide:
  • Hvordan man selv yder akut psykisk krisehjælp? 
  • Hvordan det kan organiseres i egen virksomhed?

Førstehjælpskursus for skoler – Førstehjælp på skoleskemaet

Eksempler på førstehjælpskursus eller pakke kunne være at: 

Kunden er en skole, som ønsker at opbygge en kultur, hvor unge hjælper unge, hvor dét at hjælpe andre mennesker i nød med plaster, omsorg og stolthed bliver en integreret del af kulturen på skolen. 

HELT NYT I ERC GUIDELINE 2021

Under overskriften:

“Kids Save Lives – Erklæring fra det Europæiske Råd for Genoplivning, European Resuscitation
Council, (ERC) om undervisning af skolebørn i hjertelungeredning”
“Hænder der hjælper – uddannelse af børn er uddannelse for livet”

I ERC guideline 2021 er der nu klart beskrevet emnet om undervisning i genoplivning i folkeskolen.

WHO beskriver at man i alle skoler generelt skal søge mod at kunne undervise elever fra 12 år i hjertelunge redning (HLR)

Denne guideline er blevet offentliggjort i marts 2021, men WHO anvisning er tilbage fra 2015/16 hvorfor man blot fremhæver dette vigtige emne.

Obligatorisk, landsdækkende uddannelse af skolebørn har den højeste effekt i forhold til at få lægfolk til at træde til med HLR. Dette synes at være den mest succesfulde måde at nå hele befolkningen. De højeste forekomster af HLR fra lægfolk, findes i nogle skandinaviske lande, hvor uddannelse af skolebørn i livreddende førstehjælp har været  obligatorisk i årtier, og denne model er begyndt at sprede sig. 

Jeg tilbyder rådgivning og undervisning af skolebørn og lærer og hele pædagogstaben. Skolen vil efterfølgende have en plan hvormed de vil kunne leve op til de gældende regler om undervisning i førstehjælp i folkeskolen svarende til undervisningsministeriets bekendtgørelse fra 2016. samt WHO anbefalinger. Obligatorisk undervisning i faget ulykkeshåndtering/førstehjælp, ligger nu under emnet “færdselslære” vel beskrevet i EMU.

https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/ulykkeshandtering

Sagen er klar. Vi skal have skabt en livgivende kultur på jeres skole.

 

Førstehjælpskursus for børnehaven – førstehjælp i børnehøjde

Eksempler på førstehjælpskursus eller pakke kunne være at: 

Kunden er en børnehave som ønsker at skabe en kultur, hvor børn hjælper børn. I deres institution skal børnene have deres eget skab til plaster. De skal hjælpe hinanden med omsorg, empati og plaster i lange baner. I børnehaven skal vi sammen skabe en kultur hvor børnene finder det naturligt at undersøge, afprøve og udfører handlinger, som hjælper andre og giver dem viden som de naturligt, kan tage med videre på deres vej gennem skolelivet.

Vi leger førstehjælp med plaster og forbinding. Vi arbejder med historien om Thea og Magnus. Børnene er helt opslugte og forældrene kan ikke undgå at hører om historien efter førstehjælpskursus i børnehøjde.