Stress rådgivning i virksomheden

Hvis din virksomhed og medarbejdere er systematisk ramt af sygdom, burde du, som leder tjekke op på om det kunne være stress relateret sygdom. Sygdom kan have mange forklaringer. Stress betinget sygdom kan være relevant for mange sygdomme og tilstande. Sygdom og uregelmæssigheder i arbejdsstyrken, påvirker naturligvis mange dele af produktionen, indtjeningen samt i værste fald virksomhedens eksistens. Vigtigt er det selvfølgelig også at kigge på de personlige konsekvenser stress sygdom har for den ramte medarbejder.

Med simple redskaber, ændrede vaner og tanke mønster kan du nedskære sygemeldingerne væsentligt.

Jeg hjælper virksomheder med at forebygge stress. Mange kender slet ikke tegnene på stress, men ved at belyse dem, kan vi hjælpe Jer med at blive stress-reduceret med et behageligt miljø.

Få jeres egne stress ambassadører i virksomheden

I arbejdet med at hjælpe virksomheder eller institutioner, der er havnet i en fase hvor der er meget stress relateret sygdom blandt personalet, rådgiver Jeg enkelt personer, men også det team af medarbejdere eller ledere, som skal håndtere den ændring af arbejdsrutiner, vaner m.m., som nok bør tilpasses i virksomheden, for at den igen kan opnå et sundt arbejdsmiljø uden stress. Medarbejderen kan igen indgå i teamet.

Et eksempel er at der kan nedsættes en mindre gruppe af medarbejdere som bliver stress ambassadører i virksomheden. De lærer den nødvendige baggrundsviden på stressområdet og ambassadørerne er selvfølgelig vejledt af MoveToLearn.

Sådan ved du om dine medarbejdere er stressramte?

  • Det ved du når den enkelte medarbejder ikke længere bringer den energi og det flow af ideer, produkter eller andet, som du forventer eller er vant til. 
  • Det ved du når en ansat måske er sygemeldt ret ofte af forskellige årsager, og det kan alt sammen skyldes stress. 
  • Det ved du når gruppen eller teamet ikke længere fungerer. 
  • Det ved du når teamet virker opgivende og der ingen hold ånd er til stede. 
  • Det ved du når sygemeldingerne melder sig i jeres organisation. 

Dette billede ses hos mange virksomheder, men kan man som virksomhed gøre noget ved dette problem?

Svaret er: JA…

Man skal som leder være opmærksom på de tegnene fra enkelte personer og fra grupper eller teams i virksomheden. Hvis man er opmærksom, så kan stress fanges tidligt i forløbet og det er derfor også væsentlig nemmere at hjælpe. 

Med samarbejde, nye tanker og forståelse kan processen i virksomheden ænders til en positiv og lærerig erfaring for alle og I vil opnå en sund kultur på arbejdspladsen uden stress.

MoveToLearn tilbyder kurser i stresshåndtering tilrettet jeres behov. Det er både til fordel for den enkelte medarbejder, men også for hele virksomheden.

Skal du være stress ambassadør?

Kontakt mig gerne for inspiration til et kommende samarbejde omkring stressreduktion i jeres virksomhed eller team.

Måske skal i have stress ambassadører som ved hvordan man forsøger at håndterer de første tegn på stress.