Rådgivning i psykisk krisehåndtering

Førstehjælp – akut psykisk krisehåndtering – stress reaktioner har det mon en sammenhæng? 

Det har det helt klart. Jeg ved det, for jeg oplever det ofte i mit arbejde som paramediciner. Jeg har en meget stærk passion for at videns dele med mine kursister, så vi får sammensat et super kursus forløb med mening.

Enhver form for psykisk krise er meget belastende for personen eller gruppen, der bliver ramt af krisen. Jeg tilbyder derfor at sammensætte et forløb som passer til den enkelte virksomhed, så alle ved hvordan de skal handle i en krisesituation, lige fra livreddende førstehjælp til medarbejdertrivsel og rådgivning til en beredskabsplan indeholdende emnet ”psykisk krisehåndtering”.

Akut psykisk krise rådgivning er et produkt som er mit speciale. 

Jeg har arbejdet med emnet igennem 16 år hvor jeg har benyttet denne evne i funktionen som paramediciner. Erfaringerne omsætter jeg til undervisning og rådgivning af mange forskellige personer, virksomheder og institutioner. 

“Men hvad gør vi når ambulancen er kørt”

Det er et stort spørgsmål som jeg ofte har mødt i mine mange år som paramediciner. Der er ikke noget enkelt svar til spørgsmålet, men en ting er klart, der bliver en form for vaccum tilbage i rummet/virksomheden efter en ulykke. Når ambulancen er kørt skal nogen jo i gang med at snakke.

Mennesker er meget forskellige. Vi løser derfor også en psykisk belastning meget forskelligt.  

Jeg har stor erfaring med hvordan en krise skal håndteres i den første akutte fase af almindelige nærværende mennesker.

Min viden, passion og akut-erfaring skal hjælpe personalet i din virksomhed til at kunne organiserer den første og vigtige hjælp der kræves ved akut krise.

Kriseramt kollega, familiemedlem eller andre

Kursusforløbet giver deltageren viden om forskellen mellem almindelige arbejdsbelastninger og kritiske hændelser. Deltagerne får, ud fra konkrete eksempler, indblik i hvordan man bedst forholder sig til en kriseramt kollega, familiemedlem eller andre. Deltageren får synliggjort og taget stilling til egen indsats på området. 

Meningen med rådgivningen til psykisk krisehjælp

Vi gennemgår værktøjerne til den svære samtale og træner principperne, som benyttes uanset udløsende årsag til samtalen.

Målet med psykisk krisehåndteringskurset, er at kunden får en plan for hvordan de skal reagere og aktivt selv påbegynde den nødvendige hjælp ude i virksomhederne. Den enkelte kursusdeltager får viden om hvad vedkommende selv kan gøre samt indblik i hvornår der skal professionel hjælp til. Eksempelvis en psykolog.

I modsætning til akut førstehjælp skal den psykiske krisehåndtering ikke påbegyndes i samme høje tempo, men derimod afpasses til situationen.

Jeg laver en plan sammen med den enkelte virksomhed for beredskabet ved en psykisk udløst krise.

Med erfaring og viden samt en god plan, vil man på virksomheden finde en tryghed i altid at kunne vejlede den kriseramte kollega/gruppe tilbage til en forholdsvis normal tilstand.

Emnet er svært og ofte lidt tabubelagt, selv i 2021, men med den rette uddannelse og plan kan virksomhedens medarbejdere gøre en forskel.