Førstehjælpskunder Skoler siger

Fantastisk kursus! Virkelig godt.

”Det var spændende, givende og meget levende. Det var tydeligt at mærke på underviseren, at han brænder for sit fag. Meget interessant med eksempler fra virkelighedens verden”

Lærer – Faurskov kommune
Inspirerende

”God underviser, relevante snakke, fedt at prøve ting af i praksis”

Lærer- Vejen kommune
Gode og relevante input

”Instruktøren viste, hvordan han plejede at undervise førskolebørn i førstehjælp. Det var meget inspirerende og lærerigt”

Lærer – Faurskov kommune
Fra lærer til Lærer

”Det var godt, sjovt og inspirerende. Super at arbejde med cases”

Lærer – Vejen kommune
Kursus med mening

Der var en rigtig god formidling og levende, sjov og alvorlig emner i undervisningen som var meget inspirerende.Det jeg har skrevet må gerne formidles videre til andre jeg giver kurset min bedste anbefaling.

Lærer – vejen kommune
Super kursus

Meget inspirerende kursus med en god vekselvirkning mellem teori og praksis. Indholdet af kursus var på en rigtig fin måde målrettet de situationer, som man kan risikere at komme til at stå i omkring behov for første hjælp på en skole. Mads Hansen fik på en fin måde inddraget kursusdeltagerne og de erfaringer, de kom med.

Lærer – Vejen kommune
Lyst til at lære mere

Lyst til at lære mere , mere bevidst om mit eget ansvar og tryghed ift eventuelle situationer, som kræver en hurtig indsats. Som arbejdende paramediciner har Mads mange aktuelle situationer tæt inde på livet og han er en fantastisk dygtig formidler, som formår at undervise på en måde, som gør det meget lettere, mere spændende og sjovere at tilegne sig “nyt” stof.

Lærer – Vejen kommune
Yderst relevant Førstehjælp for hele skolen

Yderst relevant, inspirerende og autentisk kursus i førstehjælp. Skaber ikke kun tryghed hos de personer der skal modtage hjælpen, men absolut også hos den, der skal give hjælpen videre til andre. Mads er ikke kun sympatisk og indlevende, men også yderst professionel og erfaren indenfor området. Jeg vil til enhver tid anbefale Mads som underviser i førstehjælp.

Lærer – Vejen kommune